Wiadomość
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

postheadericon Szkolenia

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu proponuję szkolenia z następujących tematów:


1.
Szkolenie podstawowe w zakresie ochrony informacji niejawnych (art. 19. 1 ustawy)  
obejmujące:
- przepisy dotyczące ochrony informacji niejawnych oraz o odpowiedzialności karnej, dyscyplinarnej
i służbowej za ich naruszenie, w szczególności za nieuprawnione ujawnienie informacji
niejawnych;
- zasady ochrony informacji niejawnych w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy
lub pełnienia służby, z uwzględnieniem zasad zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa
informacji niejawnych, w szczególności szacowania ryzyka; 
- sposobami ochrony informacji niejawnych oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia 
dla takich informacji lub w przypadku ich ujawnienia.

2. Szkolenie warsztatowe dla kierowników kancelarii tajnych lub komórek odpowiedzialnych
za rejestrowanie i obieg dokumentów niejawnych („poufnych” i „zastrzeżonych”) obejmujące:
- podstawy prawne i organizację kancelarii;
- urządzenia ewidencyjne kancelarii – omówienie i praktyczne ich przygotowanie; 
- klasyfikowanie informacji niejawnych i oznaczanie dokumentów niejawnych;
- nadawanie , zmiana i znoszenie klauzul tajności;
- sporządzanie dokumentów niejawnych, zmiana i znoszenie klauzul tajności – zajęcia 
praktyczne;
- przesyłanie i przewożenie dokumentów niejawnych; 
- przygotowanie dokumentów niejawnych do wysyłki – zajęcia praktyczne;
- archiwizacja dokumentów, ich brakowanie i niszczenie.

3.
Warsztaty dla pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych obejmujące zagadnienia dotyczące:
- prowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego i wydawanych przez kierowników

jednostek upoważnień do dostępu do informacji „zastrzeżonych”;
- opracowywania dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym

dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą.  
- opracowywania planu ochrony informacji niejawnych;
- opracowywania dokumentu dotyczącego sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych

o klauzuli "poufne" w podległych komórkach organizacyjnych oraz instrukcji dotyczącej

sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w podległych

komórkach organizacyjnych oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa

fizycznego w celu ich ochrony.

4. Podstawy prawne organizacji ochrony informacji niejawnych
- ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
- rozporządzenia wykonawcze do ustawy;

 

Szkolenia zamknięte mogą odbywać się zarówno w siedzibie zleceniodawcy,

jak i w miejscu wskazanym przez klienta.

Zmieniony (Wtorek, 24 Kwiecień 2012 18:52)