Wiadomość
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

postheadericon Instrukcja postępowania z materiałami niejawnymi z komentarzem

Celem opracowania jest przybliżenie problematyki ochrony informacji niejawnych, a w szczególności usystematyzowanie zasad postępowania z mate­riałami niejawnymi rozproszonych w różnych aktach prawnych a także wyjaśnie­nie podstawowych zasad w zakresie prac kancela­ryjnych.
Opracowanie zawiera m.in.:
- zasady organizacji kancelarii tajnej i obowiązki kierownika kancelarii
- sposób przygotowania urządzeń ewidencyjnych
- klasyfikowanie informacji i zasady oznaczanie materiałów niejawnych
- zasady zmiany i znoszenia klauzul tajności

- zasady przyjmowania i udostępniania materiałów niejawnych
- zasady przesyłania i przewożenia materiałów niejawnych
a także
- sposób przygotowania materiałów niejawnych do archiwizacji i zasady archiwizacji i brakowania dokumentów niejawnych.

W opracowaniu znajdziecie Państwo także rozdziały poświęcone postępowaniu w przy­padku likwidacji jednostki organizacyjnej, w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych a także wprowadzenia stanów nadzwyczajnych i zdarzeń losowych.

„Instrukcja postępowania z materiałami niejawnymi z komentarzem” sta­nowić może materiał wyjściowy do opracowania, przez pełnomocników ds. ochrony informacji niejaw­nych dla kan­celarii tajnych. Może być także pomocna przy opracowywaniu instrukcji doty­czącej zasad obiegu informacji niejawnych o klauzuli „poufne” oraz instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.

Obowiązek opracowania powyższych dokumentów wynika z art. 43 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182 poz. 1228).

Zmieniony (Czwartek, 12 Kwiecień 2012 20:42)