Wiadomość
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

postheadericon Bezpieczeństwo osobowe w ochronie informacji niejawnych - Nowa publikacja

Bezpieczeństwo osobowe stanowi najważniejszy element systemu ochrony informacji niejawnych. Informacji, których nieuprawnione ujawnienie spowodować może szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej lub niekorzystne dla jej interesów.

Dlatego też osoby , które z racji wykonywania swoich obowiązków zawodowych mają dostęp do tych informacji, muszą dawać rękojmię zachowania tajemnicy. Mając powyższe na względzie, ustawodawca uzależnił dostęp do informacji niejawnych od przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym postępowania sprawdzają­cego (z wyjątkami określonymi w ustawie) oraz odbycia szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Zagadnieniom tym poświęcone jest nowe opracowanie – „Bezpieczeństwo osobowe w ochronie informacji niejawnych” wydane przez Pressom Sp. z o. o. z Wrocławia

Rozdział I opracowania zawiera ogólne zasady dostępu do informacji niejawnych, właściwości w zakresie prowadzenia postępowań sprawdzających, ogólne informacje dotyczące prowadzenia tych postępowań oraz zasady stosowania przepisów kpa.
W rozdziale II omówione zostało prowadzenie zwykłego i poszerzonego postępowania sprawdzającego. Przedstawiono podstawowe elementy postępowań począwszy od ich wszczęcia do zakończenia. Szczególną uwagę poświęcono omówieniu ankiety bezpieczeństwa osobowego (instrukcję wypełniania ankiety przedstawiono w rozdziale IV).
Omówione zostały zagadnienia dotyczące zawieszania i wznawiania postępowań, prowadzenia kolejnego postępowania sprawdzającego oraz postępowania kontrolnego.
W rozdziale tym opisano także zasady kompletowania teczek postępowań sprawdzających oraz zasady ich udostępniania.
Dającą rękojmię zacho­wania tajemnicy jest osoba spełniająca ustawowe warunki, świadoma zagrożeń dla informacji niejawnych i skutków ich nieuprawnionego ujawnienia, przeszkolona w zakresie ochrony tych informacji oraz przestrzegająca zasad i sposobów ich ochrony. Dlatego też nieodzownym elementem bezpieczeństwa osobowego jest szkolenie, któremu poświęcony jest rozdział III. Omówiono w nim zasady dotyczące organizacji szkoleń prowadzonych przez ABW i SKW, szkoleń prowadzonych przez te służby przy współudziale pełnomocników oraz prowadzone (lub organizowane) przez pełnomocników ochrony.
W rozdziale tym omówiona została także tematyka szkoleń oraz niezbędna dokumentacja w tym zakresie.
Opracowanie zawiera także szereg załączników. Oprócz podstawowych np. wniosku o przeprowadzenie postępowania czy polecenia jego przeprowadzenia, są tutaj wzory postanowienia o zawieszeniu i wznowieniu postępowania, decyzji o umorzeniu, powiadomienia o wszczęciu postępowania kontrolnego a także wzór konspektu szkolenia.
Załączniki te (17) w wersji edytowalnej znajdują się również na załączonej płycie CD.
Książka do nabycia w księgarni internetowej – http://sklep.presscom.pl

 

Serdecznie polecam.

Zmieniony (Sobota, 24 Marzec 2012 12:26)